Có tiền án tiền sự có đi XKLD Đài Loan được không?


 Có tiền án tiền sự có đi XKLD Đài Loan được không?

Rất tiếc cho bạn là hiện tại bất kể bạn từng có tiền án tiền sự và thực hiện xong nghĩa vụ chịu án theo quy định của nhà nước thì các bạn khó có thể đi xuất khẩu lao động Đài Loan được nữa.

Vì sao có tiền án tiền sự lại không thể đi xuất khẩu lao động Đài Loan được nữa?

Bắt đầu từ 1/12/2019 thì để đóng được visa đi xuất khẩu lao động Đài Loan các đơn hàng đài loan mà bạn đã trúng tuyển thì bạn cần tới phiếu lý lich tư pháp số 2. Mà trong tờ phiếu lý lịch tư pháp số 2 này ở mục 12 có ghi về số lượng án tích và tính trạng đã thực hiện xong án tích hay chưa. Nếu bạn có tiền án tiền sự dù đã xong thì vẫn bị ghi trên đó và các bạn không thể đóng visa đi xuất khẩu lao động Đài Loan được.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Áp dụng cho người lao động đóng visa đi Đài Loan từ ngày 1/12/2019

Chú ý: Khi đổi sang sử dụng phiếu lý lịch tư pháp số 2 này. Thì một số bạn lao động sẽ không còn cơ hội đi xuất khẩu lao động Đài Loan. Bởi nếu giấy xác nhận không có tiền án tiền sự chỉ ghi là hiện tại không phải là đối tượng cấm nhập cảnh thì phiếu lý lịch tư pháp số 2 ở mục số 12 ( tình trạng án tích ) mình có khoanh tròn trên ảnh kia. Nếu bạn từng có tiền án tiền sự thì phiếu lý lịch tư pháp số 2 cũng ghi rõ và bạn sẽ không thể nhập cảnh vào Đài Loan được nữa.

Vì vậy nếu có tiền án tiền sự thì cơ hội gần như không còn vì các bạn không thể xin visa được.

Xem thêm: CHI PHÍ ĐI XKLD ĐÀI LOAN CHI TIẾT NHẤT

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ