Hướng dẫn gọi từ Đài Loan về Việt Nam và ngược lại


 Hướng dẫn thực hiện cuộc gọi từ Đài Loan về Việt Nam

Để thực hiện cuộc gọi từ Đài Loan về Việt Nam các bạn hãy bấm: 0084 + mã vùng + số thuê bao

Mã vùng đây là mã tỉnh thành mà bạn muốn gọi về

Ví dụ: Hà Nội – 24, Quảng Ninh – 203, Hà Tĩnh – 239…

Muốn gọi về Hà Nội: 0084 24 + số thuê bao.

Muốn gọi Quảng Ninh: 0084 203 + số thuê bao.

Muốn gọi Hà Tĩnh: 0084 239 + số thuê bao.

Muốn gọi vào di động mạng Việt Nam thì bấm 0084 + số điện thoại (bỏ số 0 đằng trước số điện thoại, ví dụ: gọi tới số 0919828100 các bạn bấm 0084 919828100).

Lưu ý: Trước mã vùng trong nước không cần bấm số 0 ví dụ như 04 các bạn sẽ chỉ phải bấm 4

Xem thêm: CHI PHÍ ĐI XKLD ĐÀI LOAN CHI TIẾT NHẤT

Gọi điện từ Việt Nam sang Đài Loan

Nếu đang ở Việt Nam mà muốn gọi điện sang Đài Loan thì hãy  bấm: 00886 + mã vùng + số điện thoại.

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn xong cho các bác cách gọi điện thoại từ Đài Loan về Việt Nam và ngược lại. Lưu ý rằng, cách gọi điện từ Đài Loan về Việt Nam này cũng áp dụng cho cuộc gọi từ tất cả các quốc gia trên thế giới về Việt Nam.

Tuy nhiên, phương pháp gọi điện này thường chỉ những người mới sang Đài áp dụng, còn để đỡ tốn kém các bạn nên sử dụng các cuộc gọi miễn phí thông qua các phần mềm, ứng dụng kết nối internet để có thể gọi nhắn tin, gọi điện miễn phí.

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ