Đơn hàng đài loan mới nhất

Đơn nữ Đài Bắc tăng ca 4h ngày – Nhà Máy Nhật Việt

Nhà máy Kế mậu - Đài Trung tuyển 10 nữ qua form làm đóng gói

ĐƠN TỐT chỉ lấy lđ NĂM SINH: 1995, 1997, 1999, 2000 😊Nhà máy: Nhật Việt 🌏 Địa điểm: Tân Trúc Giới tính: Nữ/ 🍀 Số lượng: 2 nữ Chiều cao: Nữ 153trở lên. 🍀 Độ tuổi: 23-28 Không hạn chế. Ưu tiên đã kết hôn CHỈ LẤY LAO ĐỘNG MIỀN …

Đọc tiếp

Nhà máy Thụy Hồng Đào Viên Tuyển nam tăng ca 100h

Nhà máy Thụy Hồng Đào Viên Tuyển nam tăng ca 100h

Trong tháng 12/2020 này, công ty sẽ tổ chức buổi thi tuyển trực tiếp đơn hàng công xưởng dành cho nam nữ giới. Đây là đơn hàng xuất khẩu lao động đài loan có nhiều việc làm thêm tăng ca, thu nhập ước tính trên 3 vạn Đài tệ/tháng. Dưới đây là …

Đọc tiếp
Hotline: 0964955758
Chat Zalo
Gọi điện ngay